FENY

       

                                          Zea Černý onyx  - BRG

          o.: CH Petit Belgique Fandori  x  m.: Gabby Černý onyx

                                             Výstavy: V1, CAJC

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

                               

                                       Chantal Černý onyx - BAG

                  o.:  Bon Fayr Leonardo  x  m.: Elis Černý onyx 

                             Výstavy : V1, CAC, Národní vítěz, BOSTvorba webovych stranek pro chovatele