FENY

                                           Tiffany Černý onyx - BAG

                      o.: Petit Belgique Fandorin  x  m.: Gabby Černý onyx 

                                                       Výstavy: V2

----------------------------------------------------------------------------------------------                

Pampeliška Černý onyx - BRG

                       o.: Petit Belgique Fandorin x m.: Baltimora Černý onyx

 

                                                      Výstavy: V1,CAC

                                                       

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Xsascha Černý onyx  - BEG

                      o.: CH Trim Černý onyx  x  m.: Iwy Černý onyx

                                                 Výstavy: V1, CAC

---------------------------------------------------------------------------------

                                    Zea Černý onyx  - BRG

          o.: CH Petit Belgique Fandori  x  m.: Gabby Černý onyx

                                             Výstavy: V1, CAJC

------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

                                    Harriet Černý onyx - BRG 

                   o .: Trim Černý onyx   x    m.: Gabby Černý onyx 

                                Výstavy: V1,CAC,Národní vítěz

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Chantal Černý onyx - BAG

                  o.:  Bon Fayr Leonardo  x  m.: Elis Černý onyx 

                             Výstavy : V1, CAC, Národní vítěz, BOSTvorba webovych stranek pro chovatele